Zojuist verschenen: boek over Bachs Goldberg Variaties

Kees van Houten heeft een nieuw boek uitgebracht, zijn 14e (!) boek over Johann Sebastian Bach. Het onderwerp van dit boek zijn de Goldberg Variaties. In dit boek worden vele nieuwe gezichtspunten belicht over dit magistrale werk. De presentatie vond plaats op zaterdag 14 october j.l. om 14.30 uur in de Willem Twee Concertzaal (voormalige Toonzaal), Prins Bernhardstraat 4-6 in Den Bosch. Medewerking werd verleend door pianist Laurens de Man. Hij bracht na de presentatie om 16.00 uur de Goldberg Variaties ten gehore.

Men kan het boek bestellen door overmaking van € 27,50 (€ 22,50 + € 5,00 verzendkosten) naar rek.nr. NL40INGB0001511142 ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ te Boxtel.

Bij een betaling uit het buitenland dient € 32,50 te worden overgemaakt. Naast het genoemde IBAN-nummer dient te worden toegevoegd het BIC-nummer: INGBNL2A.


Comments Off

Jubileum Kees van Houten

In de zomer van dit jaar herdacht Kees van Houten het bijzondere feit dat hij 60 jaar actief was als concertorganist. Hij heeft dit gevierd met een tournee waarbij hij de Leipziger Orgelkoralen van Johann Sebastian Bach ten gehore bracht op verschillende fraaie orgels in Nederland.

Medewerking werd verleend door de sopraan Marjon Strijk. Zij zong steeds voorafgaande aan de orgelbewerkingen de melodie van het betreffende lied a capella. De toehoorders kregen de teksten en een uitleg over de orgelwerken ter hand gesteld (zie Concerten 2017).

Het officiële jubileum-concert vond plaats op zondag 25 juni 2017 om 15.00 uur op het monumentale Smitsorgel (1842) van de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel.

Comments Off

BACH-lezingen in het winterseizoen

Voor de wintermaanden kunt U mij boeken voor BACH-lezingen over verschillende onderwerpen, zoals

- Weihnachts-Oratorium

- Kruisvorm in de Matthäus-Passion

- Johannes-Passion versus Matthäus-Passion

- Hohe Messe

De lezingen kunnen ook worden gegeven in de besloten kring van de huiskamer. CD-speler vereist.

Kosten € 175,- (exclusief reiskosten).

Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ, 5281 EJ, Boxtel. Tel.: 0411-674641. E-mail: k.vanhouten@home.nl

Comments Off

Nieuwe lezing over Jules de Corte

’Mijn ervaringen met Jules de Corte,

een grote kleinkunstenaar.’

In deze lezing zal Kees van Houten spreken over zijn grote liefde voor het werk van Jules de Corte (1924-1996). Al in zijn jeugd raakte hij gefascineerd door de bijzondere literaire en muzikale kwaliteit van de liedjes van deze kleinkunstenaar.

Kees van Houten zal vanuit verschillende invalshoeken proberen door te dringen tot de essentie van het oeuvre van Jules. Wat maakt dat zijn ’composities’ zover uitsteken boven het gemiddelde niveau in het genre? Welke muzikale en taalkundige ingrediënten spelen hierbij een rol? Net als bij vele andere artistieke grootmeesters wordt ook bij de Corte duidelijk dat het samengaan van een grote technische beheersing van het métier met een fantasierijke, grenzeloze inspiratie de absolute voorwaarde is voor ’echte ware kunst’.

De lezing wordt verlucht met klinkende voorbeelden uit de meer dan 3000 liedjes van deze unieke Brabantse kunstenaar.

Het verfijnde en intieme karakter van de kleinkunst van Jules de Corte maakt deze lezing ook uitermate geschikt voor bijeenkomsten in de huiskamer, met een klein select publiek.

CD-speler vereist.

In 2016 is het twintig jaar geleden dat Jules de Corte overleed. Wellicht een mooie aanleiding om hem door middel van deze lezing te herdenken!Comments Off

Nieuwe uitgave Kees van Houten

Jubileum-boek

’Van Taal tot Klank’ deel 10 over Bachs Weihnachts-OratoriumOp zaterdag 13 december 2014 verscheen het tiende boek van Kees van Houten in de bekende serie ’Van Taal tot Klank’.

Deze jubileum-uitgave heeft als onderwerp het Weihnachts-Oratorium BWV 248, bestaande uit zes cantates voor de kersttijd (1734/35), waarin het geboorteverhaal van Jezus wordt behandeld zoals beschreven is bij de evangelisten Lucas (hoofdstuk 2, vers 1 en 3 t/m 21) en Matteüs (hoofdstuk 2, vers 1 t/m 12).


Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel ’Het Weihnachts-Oratorium, een oorspronkelijk werk’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het oratorium. Van een aantal onderdelen komt de muziek ook voor op een andere tekst in drie wereldlijke cantates (BWV 213, 214 en 215), die Bach een jaar eerder (in 1733) componeerde voor het vorstenhuis van Dresden. De huidige muziekwetenschap gaat er nog steeds vanuit dat de bewuste onderdelen later gemaakte parodieën (bewerkingen) zijn van deze cantate-delen. Door middel van een vergelijking van Bachs handschriften en met behulp van een diepgaande muziek-retorische analyse-vergelijking van de ’dubbele’ versies probeert Kees van Houten aan te tonen dat de musicologische visie hoogstwaarschijnlijk onjuist is en dat Bach reeds in 1733 met het componeren van het Weihnachts-Oratorium is begonnen. De eindconclusie is dan ook dat het Weihnachts-Oratorium geen enkele parodie bevat maar in zijn geheel een oorspronkelijk werk is.

In het tweede deel ’De zes cantates van het Weihnachts-Oratorium’ worden de cantates in hun onderlinge samenhang op een begrijpelijke manier uitgelegd en geanalyseerd. Elk onderdeel zal tot in details bekeken worden vanuit de elementen retorica, theologie en (getal)symboliek. Speciale aandacht krijgt de vierde cantate voor Nieuwjaarsdag. Aangetoond zal worden dat Bach zich bij de bijzondere opbouw van deze cantate, met als centraal punt de bekende echo-aria ’Flösst, mein Heiland’, heeft laten inspireren door de publicatie ’Geistlicher Danck-Altar’ (1670) van de theoloog Heinrich Müller.

Het boek bestaat uit ruim 300 pagina’s en is voorzien van talrijke prenten en muziekvoorbeelden.

Men kan het boek bestellen door overmaking van € 29.50 (€ 25.00 +€ 4.50 verzendkosten) naar rek.nr. NL40INGB0001511142 ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ te Boxtel. Het boek zal dan half december aan u worden toegezonden.

Bij een betaling uit het buitenland dient € 37,-  te worden overgemaakt. Naast het bovengenoemde IBAN-nummer dient te worden toegevoegd het BIC-nummer: INGBNL2A.

Het boek werd gepresenteerd op zaterdag 13 december 2014 om 11.00 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’De Oude Rechtbank’, Stratumseind 32, Eindhoven.

Comments Off

Lezingen ook in huiskamer

Kees van Houten geeft zijn lezingen ook regelmatig met veel plezier voor een kleine groep toehoorders (vanaf ongeveer 15) in de intieme en gemoedelijke ambiance van een huiskamer.

U kunt hem hiervoor contracteren. Kosten € 175.- + autoreiskosten à € 0.20 per km.

Er dient een CD-speler met boxen aanwezig te zijn.

Comments Off

Nieuw boek Kees van Houten over de zes Schübler-koralen

Op 9 november 2013 heeft organist en Bachkenner Kees van Houten een nieuw boek uitgebracht in de serie ‘Van Taal tot Klank’. Het is het negende boek in deze bekende reeks en tevens het twaalfde boek van van Houten over de componist Johann Sebastian Bach.

In het nieuwe boek brengt Kees van Houten een geheel nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van de zes Schübler-koralen. Hij toont met veel argumenten aan dat deze stukken geen latere transcripties zijn van delen uit Bachs cantates maar originele werken die Bach tegelijkertijd met de cantatedelen heeft gecomponeerd voor orgel.

De koraalvoorspelen worden diepgaand besproken waarbij de tekst het uitgangspunt vormt voor een gedetailleerde retorische en theologische analyse.

Daarnaast wordt in een apart hoofdstuk een mogelijk antwoord gegeven op de vraag, waarom Bach de titel van de zesde koraalbewerking ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ wijzigde in ‘Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden’.

U kunt het boek bestellen door overmaking van € 25.-  + € 4.50 verzendkosten op IBAN: NL40INGB0001511142 van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ Boxtel. Het boek wordt u dan per post toegestuurd.

Voor bestellingen uit het buitenland dient in totaal € 37.- te worden overgemaakt. Hierbij dient behalve het IBAN-nummer ook vermeld te worden: BIC: INGBNL2A

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

Het boek is door Kees van Houten gepresenteerd op zaterdag 9 november 2013 in De Oude Rechtbank te Eindhoven.

Geen Reacties »

Nieuw boek: Johannes-Passion versus Matthäus-Passion

Op 16 februari 2013 is een nieuw boek van Kees van Houten uitgekomen:

J.S. Bach Johannes-Passion versus Matthäus-Passion (280 blz.)

Een diepgaande bespreking met veel muziekvoorbeelden van de verschillen tussen beide Passionen, met als uitgangspunt de theologiss-PassionU kunt het boek bestellen door overmaking van € 25.-  + € 4.50 verzendkosten naar IBAN: NL40INGB0001511142 van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ Boxtel. Het boek wordt u dan per post toegestuurd.

Voor bestellingen uit het buitenland dient in totaal € 37.- te worden overgemaakt. Hierbij dient behalve het IBAN-nummer vermeld te worden: BIC: INGBNL2A

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

Het boek is door Kees van Houten gepresenteerd op zaterdag 16 februari om 11.00 uur in ‘De Oude Rechtbank’ te Eindhoven.

Geen Reacties »

Nieuwe uitgave Kees van Houten: Die Kunst der Fuge van Bach, een pythagoreïsch raadsel. Contrapunctus 14, “de onvoltooide fuga”, reconstructie en voltooiing.

Op 24 september 2011 is een nieuw boek van Kees van Houten verschenen, met als hoofdtitel “Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach, een pythagoreïsch raadsel”. De subtitel luidt: Contrapunctus 14, “de onvoltooide fuga”, reconstructie en voltooiing.

Het boek bestaat uit een partituur van de onvoltooide fuga, in een versie die door de schrijver is voltooid. Als inleiding op deze partituur zijn een zevental hoofdstukken bijgevoegd (ongeveer 90 pagina’s) waarin het hoe en waarom van deze voltooiing uitgebreid wordt toegelicht. Bij het boek wordt een CD ingesloten waarop de voltooide versie op twee manieren wordt gespeeld: een ensemble-versie door het Combattimento Consort Amsterdam o.l.v. Jan Willem de Vriend en een clavecimbel-versie door Ruud Huijbregts. De eerste live-uitvoering had plaats op zondag 20 februari 2011  door het Combattimento Consort in muziekcentrum De Toonzaal in “s Hertogenbosch.

In het verleden hebben reeds velen getracht het 14e contrapunt “af te maken”, ieder op zijn eigen creatieve manier. Bijna alle naar buiten gebrachte versies zijn inmiddels achterhaald omdat het aantal toegevoegde maten te groot was in verhouding tot Bachs bedoelingen. Het muziekwetenschappelijk onderzoek van met name Gregory Butler (1983) heeft namelijk aangetoond dat er hoogstens nog 40 maten konden volgen na maat 239, de maat waarin Bach is gestopt. Dit heeft te maken met het aantal door Bach geplande pagina’s.

In de versie van Kees van Houten volgen nog 33 maten. De keuze en inhoud van dit aantal is mede gebaseerd op het gegeven dat Bach een overeenkomstige groep van 33 maten al eerder in de structuur van Contrapunctus 14 had laten horen. In tegenstelling tot alle andere tot nu toe bekende “oplossingen”, waarbij sprake is van een “nieuw componeren” naar eigen fantasie gaat het hier om een pure reconstructie waarbij aan de bedoelingen van Bach zoveel mogelijk recht wordt gedaan. De nieuwe versie blijkt vanuit een logische muzikale analyse te vinden te zijn, waarbij Bach de sleutel tot de “oplossing” geraffineerd tot in detail heeft aangegeven.

In het boek wordt een link gelegd van de (on)voltooide fuga met Bachs toetreding tot de Societät der musikalischen Wissenschaften (1747). Aangetoond wordt dat Bach na de Canonische Veraenderungen over “Vom Himmel hoch” ook de Kunst der Fuge bij de Societät van Lorenz Mizler had willen inleveren. De namen van de oprichters Mizler en Bümler en hun pseudoniemen Pythagoras en Archimedes liggen op verschillende manieren duidelijk in de muziek verankerd.

In het boek komt het fenomeen “raadsel” uitgebreid aan de orde, als belangrijk element in de filosofie van de mysterieschool van Pythagoras.

U kunt deze nieuwe uitgave (boek, partituur en CD) bestellen door overmaking van € 25,- + € 4,50 verzendkosten naar IBAN: NL40INGB0001511142 van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ Boxtel. Het boek wordt u na betaling toegestuurd.

Bij bestellingen uit België dient € 37,-  te worden overgemaakt, onder vermelding van IBAN: NL40INGB0001511142 en BIC: INGBNL2A

Geen Reacties »

Lezing Kruisvorm in Matthäus-Passion

In de periode vóór Pasen komen de Passionen van Bach weer volop in de belangstelling te staan. Vandaar uw aandacht voor de mogelijkheid van deze inmiddels in Nederland zeer bekend geworden en gewaardeerde lezing.

In deze lezing wordt aangetoond dat Bach zijn Matthäus-Passion heeft ontworpen in de vorm van een kruis. Hierbij vinden alle Bijbelfragmenten, Koralen en Aria’s hun symbolische plaats op de dwarsbalk en de staander, en wel zodanig, dat de lengteproporties van het kruishout op een natuurlijke en overtuigende manier zichtbaar worden.

Kern van het betoog is de duiding van het centrale punt waar de balken elkaar kruisen. Op dit punt heeft Bach twee essentiële psychologische lagen van het lijdensverhaal over elkaar heen gelegd en muzikaal in elkaar verankerd.
De lezing wordt verlucht met klinkende muziekfragmenten uit de Matthäus-Passion.

Over het onderwerp van deze lezing verscheen in 1998 een boek van Kees van Houten: “Ich kenne des Menschen nicht”, de Kruisvorm in de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Van dit boek verscheen in 2000 een Duitse vertaling.

Aangezien Kees van Houten in het gehele land veelvuldig wordt gevraagd voor het houden van deze boeiende lezing in de periode vóór Pasen, verdient het aanbeveling deze lezing tijdig te reserveren.

Kosten € 175,-, exclusief reiskosten (auto)

NB De lezing kan ook worden gegeven in kleine kring (huiskamer) voor 15 à 20 personen

Lezing Bachs Johannes-Passion versus Matthäus-Passion

Naast de overvloed aan uitvoeringen van de Matthäus-Passion, ieder jaar weer opnieuw, heeft ook Bachs Johannes-Passion de laatste jaren steeds grotere bekendheid gekregen en zich een vaste plaats veroverd temidden van de vele jaarlijkse Passie-concerten.

Hoewel beknopter van structuur en soberder van klankbeeld dan de Matthäus- Passion wordt Bachs benadering van de Johannes-tekst gekenmerkt door een ongekend grote dramatiek en uitbeelding van de handeling.

Een nauwkeurige en diepgaande vergelijking van beide composities maakt duidelijk hoe feilloos Bach de psychologische, retorische en theologische verschillen tussen de twee lijdensverhalen en dus tussen de beide evangelisten heeft aangevoeld.

Kees van Houten zal in deze lezing laten zien en horen hoe de componist deze verschillen muzikaal heeft vorm gegeven. De lezing wordt verlucht met talrijke muziekfragmenten.

1 Reactie »

« Oudere berichten