« Lezingen ook in huiskamer Nieuwe lezing over Jules de Corte »

Nieuwe uitgave Kees van Houten

Jubileum-boek

’Van Taal tot Klank’ deel 10 over Bachs Weihnachts-OratoriumOp zaterdag 13 december 2014 verscheen het tiende boek van Kees van Houten in de bekende serie ’Van Taal tot Klank’.

Deze jubileum-uitgave heeft als onderwerp het Weihnachts-Oratorium BWV 248, bestaande uit zes cantates voor de kersttijd (1734/35), waarin het geboorteverhaal van Jezus wordt behandeld zoals beschreven is bij de evangelisten Lucas (hoofdstuk 2, vers 1 en 3 t/m 21) en Matteüs (hoofdstuk 2, vers 1 t/m 12).


Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel ’Het Weihnachts-Oratorium, een oorspronkelijk werk’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het oratorium. Van een aantal onderdelen komt de muziek ook voor op een andere tekst in drie wereldlijke cantates (BWV 213, 214 en 215), die Bach een jaar eerder (in 1733) componeerde voor het vorstenhuis van Dresden. De huidige muziekwetenschap gaat er nog steeds vanuit dat de bewuste onderdelen later gemaakte parodieën (bewerkingen) zijn van deze cantate-delen. Door middel van een vergelijking van Bachs handschriften en met behulp van een diepgaande muziek-retorische analyse-vergelijking van de ’dubbele’ versies probeert Kees van Houten aan te tonen dat de musicologische visie hoogstwaarschijnlijk onjuist is en dat Bach reeds in 1733 met het componeren van het Weihnachts-Oratorium is begonnen. De eindconclusie is dan ook dat het Weihnachts-Oratorium geen enkele parodie bevat maar in zijn geheel een oorspronkelijk werk is.

In het tweede deel ’De zes cantates van het Weihnachts-Oratorium’ worden de cantates in hun onderlinge samenhang op een begrijpelijke manier uitgelegd en geanalyseerd. Elk onderdeel zal tot in details bekeken worden vanuit de elementen retorica, theologie en (getal)symboliek. Speciale aandacht krijgt de vierde cantate voor Nieuwjaarsdag. Aangetoond zal worden dat Bach zich bij de bijzondere opbouw van deze cantate, met als centraal punt de bekende echo-aria ’Flösst, mein Heiland’, heeft laten inspireren door de publicatie ’Geistlicher Danck-Altar’ (1670) van de theoloog Heinrich Müller.

Het boek bestaat uit ruim 300 pagina’s en is voorzien van talrijke prenten en muziekvoorbeelden.

Men kan het boek bestellen door overmaking van € 29.50 (€ 25.00 +€ 4.50 verzendkosten) naar rek.nr. NL40INGB0001511142 ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ te Boxtel. Het boek zal dan half december aan u worden toegezonden.

Bij een betaling uit het buitenland dient € 37,-  te worden overgemaakt. Naast het bovengenoemde IBAN-nummer dient te worden toegevoegd het BIC-nummer: INGBNL2A.

Het boek werd gepresenteerd op zaterdag 13 december 2014 om 11.00 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’De Oude Rechtbank’, Stratumseind 32, Eindhoven.

U kunt niet reageren op dit bericht.