« Nieuw boek: Johannes-Passion versus Matthäus-Passion Lezingen ook in huiskamer »

Nieuw boek Kees van Houten over de zes Schübler-koralen

Op 9 november 2013 heeft organist en Bachkenner Kees van Houten een nieuw boek uitgebracht in de serie ‘Van Taal tot Klank’. Het is het negende boek in deze bekende reeks en tevens het twaalfde boek van van Houten over de componist Johann Sebastian Bach.

In het nieuwe boek brengt Kees van Houten een geheel nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van de zes Schübler-koralen. Hij toont met veel argumenten aan dat deze stukken geen latere transcripties zijn van delen uit Bachs cantates maar originele werken die Bach tegelijkertijd met de cantatedelen heeft gecomponeerd voor orgel.

De koraalvoorspelen worden diepgaand besproken waarbij de tekst het uitgangspunt vormt voor een gedetailleerde retorische en theologische analyse.

Daarnaast wordt in een apart hoofdstuk een mogelijk antwoord gegeven op de vraag, waarom Bach de titel van de zesde koraalbewerking ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ wijzigde in ‘Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden’.

U kunt het boek bestellen door overmaking van € 25.-  + € 4.50 verzendkosten op IBAN: NL40INGB0001511142 van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ Boxtel. Het boek wordt u dan per post toegestuurd.

Voor bestellingen uit het buitenland dient in totaal € 37.- te worden overgemaakt. Hierbij dient behalve het IBAN-nummer ook vermeld te worden: BIC: INGBNL2A

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

Het boek is door Kees van Houten gepresenteerd op zaterdag 9 november 2013 in De Oude Rechtbank te Eindhoven.

Laat een berichtje achter!