Archive for the ‘Uncategorized’ Category

« Older Entries |

PRESENTATIE NIEUW BOEK

Monday, April 8th, 2019

Kees van Houten

presenteert zijn nieuwe boek

‘Quaerendo invenietis’

Johann Sebastian Bach en de muziekwetenschap

op zaterdag 11 mei a.s. om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven (7 minuten lopen vanaf het Centraal Station).

Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts.

Toegang vrij.

U kunt de realisatie van dit lijvige boek nog steeds ondersteunen door middel van een donatie van € 60,- of meer, over te maken naar rek.nr. NL40INGB0001511142 ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ, Boxtel. BIC: INGBNL2A

U krijgt dan half mei een present-exemplaar van het nieuwe boek toegestuurd.

U kunt het boek natuurlijk ook gewoon bestellen. U maakt dan € 25,- + € 5,- verzendkosten (buitenland + € 10,- verzendkosten) over op bovengenoemd rekeningnummer. Het boek wordt u dan half mei toegezonden.

contactadres:

Kees van Houten

Stapelen 64

5281 EJ Boxtel

Tel. 0411-674641

e-mail: k.vanhouten@home.nl

www.keesvanhouten.nl

Posted in Uncategorized | Comments Off

Een nieuw boek van Kees van Houten: ‘Quaerendo invenietis….’ Johann Sebastian Bach en de muziekwetenschap

Monday, November 5th, 2018

In mei 2019 zal organist, Bach-onderzoeker en publicist Kees van Houten een nieuw boek uitbrengen over de muziek van Johann Sebastian Bach.

Dit boek is bedoeld als een soort compendium van de reeds meer dan vijfenveertig jaar durende Bach-research van Kees van Houten, een diepgaande zoektocht naar de geheimen van Bachs monumentale kunst…. naar de structuren, de onderliggende betekenissen en de meer verborgen lagen in zijn composities.

Dit onderzoek wijkt in veel opzichten af van de manier waarop de huidige muziekwetenschap de muziek van Johann Sebastian Bach benadert. Deze benadering houdt zich namelijk louter bezig met objectief bronnenonderzoek en biedt oplossingen van muzikale problemen vanuit een rationele invalshoek, die geen ruimte biedt aan elementen als symboliek en andere verborgen lagen in Bachs composities. Bovendien wordt een diepgaande, gedetailleerde muzikaal-retorische analyse van een compositie slechts zelden toegepast.

In dit boek stelt de schrijver aan de orde dat deze moderne muziekwetenschappelijke methode op veel punten tekortschiet en niet in overeenstemming is met de manier waarop de ‘muziekwetenschap’ in Bachs tijd bedreven werd.

Bach is niet voor niets in 1747 lid geworden van de ‘Societät der musikalischen Wissenschaften’, een groep vooraanstaande musici, die zich bezig hielden met de instandhouding van de oude waarden van de ‘Musica’, waarbij de totale samenhang van muziek, kosmos en getal centraal stond. Deze benadering ging terug tot de filosofie en theorieën van Pythagoras. Hierbij speelden elementen als ‘raadsel’, symboliek, verborgen lagen, kosmische structuren, het onuitspreekbare etc. een grote rol.

De vele bevindingen en oplossingen die Kees van Houten in zijn boeken heeft aangedragen (men denke aan de Kruisvorm in de Matthäus-Passion, de dubbele confessionele bodem, luthers en katholiek tegelijk, van de Hohe Messe, het raadsel van de Kunst der Fuge en de oplossing van Contrapunctus 14 enz.) zijn steeds tot stand gekomen vanuit de hierboven genoemde oude pythagoreïsche invalshoeken.

In de vier eerste hoofdstukken van dit boek wordt een duidelijk beeld geschetst van de bijzondere plaats die de ‘Musica’ ten tijde van Bach nog innam als de hoge kosmische wetenschap en filosofie, die voortborduurde op de ideeën van Pythagoras.

In het daarop volgende vijfde hoofdstuk, dat als titel draagt ‘Een juistere ‘wetenschappelijke’ benadering van de muziek van Johann Sebastian Bach’ zal de hierboven aangesneden thematiek uitgebreid aan de orde komen.

Vervolgens zal de schrijver in de hoofdstukken 6 t/m 13 zijn benadering van Bachs muziek toelichten aan de hand van vele voorbeelden. Deze voorbeelden bevatten uitgebreide samenvattingen van onderwerpen die in zijn boeken aan de orde zijn gekomen. Veelvuldig zal hij bekende muziekwetenschappers als Christoph Wolff, Emil Platen, Alfred Dürr e.a. citeren en kanttekeningen plaatsen bij hun conclusies.

Het boek zal door Kees van Houten worden gepresenteerd op zaterdag 11 mei 2019 om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts.

Posted in Uncategorized | Comments Off

ROSAS danst de Brandenburgse Concerten van J.S. Bach. Choreografie Anne Teresa De Keersmaeker

Wednesday, January 10th, 2018

Op woensdag 12 september a.s. vindt in de ‘Volksbühne’ in Berlijn de wereld-première plaats van ‘The Six Brandenburg Concertos’ door de internationaal befaamde Belgische dansgroep ROSAS o.l.v. Anne Teresa De Keersmaeker. De Keersmaeker maakte wondermooie choreografieën op de muziek van de zes bekende Concerto’s van Johann Sebastian Bach. Tijdens de uitvoering worden de werken live gespeeld door het B’Rock Orchestra o.l.v. de befaamde violiste Amandine Beyer.

Ik had het grote voorrecht te mogen meewerken aan het tot stand komen van deze productie. Op 27 november 2017 en op 11 januari en 7 februari 2018 was ik in Brussel te gast bij ROSAS en gaf drie colleges over de muziek van Bach in het algemeen en de zes Brandenburgse Concerten in het bijzonder, waarbij ik de muzikale structuur en de retorische aspecten van deze unieke werken behandelde. Vanuit de verkregen informatie en muzikale inzichten heeft Anne Teresa met haar dansgroep een zinvolle en beeldende choreografie tot stand gebracht, waarbij het individuele karakter en Affekt van elk onderdeel zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

Na de première in Berlijn volgen tournees naar o.a. New York, Lissabon, Parijs, Luxemburg, Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen.

Op verzoek van ROSAS schreef ik twee uitgebreide programmatoelichtingen: ‘Bach in beweging’ en ‘De Brandenburgse Concerten, een introductie tot de muziek’. Deze toelichtingen staan afgedrukt op de website van ROSAS: www.rosas.be/nl/

Kees van Houten

Posted in Uncategorized | Comments Off

Zojuist verschenen: boek over Bachs Goldberg Variaties

Tuesday, October 17th, 2017

Kees van Houten heeft een nieuw boek uitgebracht, zijn 14e (!) boek over Johann Sebastian Bach. Het onderwerp van dit boek zijn de Goldberg Variaties. In dit boek worden vele nieuwe gezichtspunten belicht over dit magistrale werk. De presentatie vond plaats op zaterdag 14 october j.l. om 14.30 uur in de Willem Twee Concertzaal (voormalige Toonzaal), Prins Bernhardstraat 4-6 in Den Bosch. Medewerking werd verleend door pianist Laurens de Man. Hij bracht na de presentatie om 16.00 uur de Goldberg Variaties ten gehore.

Men kan het boek bestellen door overmaking van € 30,- (€ 25,00 + € 5,00 verzendkosten) naar rek.nr. NL40INGB0001511142 ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ te Boxtel.

Bij een betaling uit het buitenland dient € 35,00 te worden overgemaakt. Naast het genoemde IBAN-nummer dient te worden toegevoegd het BIC-nummer: INGBNL2A.


Posted in Uncategorized | Comments Off

Jubileum Kees van Houten

Friday, December 30th, 2016

In de zomer van dit jaar herdacht Kees van Houten het bijzondere feit dat hij 60 jaar actief was als concertorganist. Hij heeft dit gevierd met een tournee waarbij hij de Leipziger Orgelkoralen van Johann Sebastian Bach ten gehore bracht op verschillende fraaie orgels in Nederland.

Medewerking werd verleend door de sopraan Marjon Strijk. Zij zong steeds voorafgaande aan de orgelbewerkingen de melodie van het betreffende lied a capella. De toehoorders kregen de teksten en een uitleg over de orgelwerken ter hand gesteld (zie Concerten 2017).

Het officiële jubileum-concert vond plaats op zondag 25 juni 2017 om 15.00 uur op het monumentale Smitsorgel (1842) van de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel.

Posted in Uncategorized | Comments Off

BACH-lezingen in het winterseizoen

Tuesday, November 10th, 2015

Voor de wintermaanden kunt U mij boeken voor BACH-lezingen over verschillende onderwerpen, zoals

- Weihnachts-Oratorium

- Kruisvorm in de Matthäus-Passion

- Johannes-Passion versus Matthäus-Passion

- Hohe Messe

De lezingen kunnen ook worden gegeven in de besloten kring van de huiskamer. CD-speler vereist.

Kosten € 175,- (exclusief reiskosten).

Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ, 5281 EJ, Boxtel. Tel.: 0411-674641. E-mail: k.vanhouten@home.nl

Posted in Uncategorized | Comments Off

Nieuwe lezing over Jules de Corte

Wednesday, March 25th, 2015

’Mijn ervaringen met Jules de Corte,

een grote kleinkunstenaar.’

In deze lezing zal Kees van Houten spreken over zijn grote liefde voor het werk van Jules de Corte (1924-1996). Al in zijn jeugd raakte hij gefascineerd door de bijzondere literaire en muzikale kwaliteit van de liedjes van deze kleinkunstenaar.

Kees van Houten zal vanuit verschillende invalshoeken proberen door te dringen tot de essentie van het oeuvre van Jules. Wat maakt dat zijn ’composities’ zover uitsteken boven het gemiddelde niveau in het genre? Welke muzikale en taalkundige ingrediënten spelen hierbij een rol? Net als bij vele andere artistieke grootmeesters wordt ook bij de Corte duidelijk dat het samengaan van een grote technische beheersing van het métier met een fantasierijke, grenzeloze inspiratie de absolute voorwaarde is voor ’echte ware kunst’.

De lezing wordt verlucht met klinkende voorbeelden uit de meer dan 3000 liedjes van deze unieke Brabantse kunstenaar.

Het verfijnde en intieme karakter van de kleinkunst van Jules de Corte maakt deze lezing ook uitermate geschikt voor bijeenkomsten in de huiskamer, met een klein select publiek.

CD-speler vereist.

In 2016 is het twintig jaar geleden dat Jules de Corte overleed. Wellicht een mooie aanleiding om hem door middel van deze lezing te herdenken!Posted in Uncategorized | Comments Off

Nieuwe uitgave Kees van Houten

Wednesday, July 23rd, 2014

Jubileum-boek

’Van Taal tot Klank’ deel 10 over Bachs Weihnachts-OratoriumOp zaterdag 13 december 2014 verscheen het tiende boek van Kees van Houten in de bekende serie ’Van Taal tot Klank’.

Deze jubileum-uitgave heeft als onderwerp het Weihnachts-Oratorium BWV 248, bestaande uit zes cantates voor de kersttijd (1734/35), waarin het geboorteverhaal van Jezus wordt behandeld zoals beschreven is bij de evangelisten Lucas (hoofdstuk 2, vers 1 en 3 t/m 21) en Matteüs (hoofdstuk 2, vers 1 t/m 12).


Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel ’Het Weihnachts-Oratorium, een oorspronkelijk werk’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het oratorium. Van een aantal onderdelen komt de muziek ook voor op een andere tekst in drie wereldlijke cantates (BWV 213, 214 en 215), die Bach een jaar eerder (in 1733) componeerde voor het vorstenhuis van Dresden. De huidige muziekwetenschap gaat er nog steeds vanuit dat de bewuste onderdelen later gemaakte parodieën (bewerkingen) zijn van deze cantate-delen. Door middel van een vergelijking van Bachs handschriften en met behulp van een diepgaande muziek-retorische analyse-vergelijking van de ’dubbele’ versies probeert Kees van Houten aan te tonen dat de musicologische visie hoogstwaarschijnlijk onjuist is en dat Bach reeds in 1733 met het componeren van het Weihnachts-Oratorium is begonnen. De eindconclusie is dan ook dat het Weihnachts-Oratorium geen enkele parodie bevat maar in zijn geheel een oorspronkelijk werk is.

In het tweede deel ’De zes cantates van het Weihnachts-Oratorium’ worden de cantates in hun onderlinge samenhang op een begrijpelijke manier uitgelegd en geanalyseerd. Elk onderdeel zal tot in details bekeken worden vanuit de elementen retorica, theologie en (getal)symboliek. Speciale aandacht krijgt de vierde cantate voor Nieuwjaarsdag. Aangetoond zal worden dat Bach zich bij de bijzondere opbouw van deze cantate, met als centraal punt de bekende echo-aria ’Flösst, mein Heiland’, heeft laten inspireren door de publicatie ’Geistlicher Danck-Altar’ (1670) van de theoloog Heinrich Müller.

Het boek bestaat uit ruim 300 pagina’s en is voorzien van talrijke prenten en muziekvoorbeelden.

Men kan het boek bestellen door overmaking van € 29.50 (€ 25.00 +€ 4.50 verzendkosten) naar rek.nr. NL40INGB0001511142 ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ te Boxtel. Het boek zal dan half december aan u worden toegezonden.

Bij een betaling uit het buitenland dient € 37,-  te worden overgemaakt. Naast het bovengenoemde IBAN-nummer dient te worden toegevoegd het BIC-nummer: INGBNL2A.

Het boek werd gepresenteerd op zaterdag 13 december 2014 om 11.00 uur tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’De Oude Rechtbank’, Stratumseind 32, Eindhoven.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Lezingen ook in huiskamer

Tuesday, January 28th, 2014

Kees van Houten geeft zijn lezingen ook regelmatig met veel plezier voor een kleine groep toehoorders (vanaf ongeveer 15) in de intieme en gemoedelijke ambiance van een huiskamer.

U kunt hem hiervoor contracteren. Kosten € 175.- + autoreiskosten à € 0.20 per km.

Er dient een CD-speler met boxen aanwezig te zijn.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Nieuw boek Kees van Houten over de zes Schübler-koralen

Thursday, August 15th, 2013

Op 9 november 2013 heeft organist en Bachkenner Kees van Houten een nieuw boek uitgebracht in de serie ‘Van Taal tot Klank’. Het is het negende boek in deze bekende reeks en tevens het twaalfde boek van van Houten over de componist Johann Sebastian Bach.

In het nieuwe boek brengt Kees van Houten een geheel nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van de zes Schübler-koralen. Hij toont met veel argumenten aan dat deze stukken geen latere transcripties zijn van delen uit Bachs cantates maar originele werken die Bach tegelijkertijd met de cantatedelen heeft gecomponeerd voor orgel.

De koraalvoorspelen worden diepgaand besproken waarbij de tekst het uitgangspunt vormt voor een gedetailleerde retorische en theologische analyse.

Daarnaast wordt in een apart hoofdstuk een mogelijk antwoord gegeven op de vraag, waarom Bach de titel van de zesde koraalbewerking ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ wijzigde in ‘Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden’.

U kunt het boek bestellen door overmaking van € 25.-  + € 4.50 verzendkosten op IBAN: NL40INGB0001511142 van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ Boxtel. Het boek wordt u dan per post toegestuurd.

Voor bestellingen uit het buitenland dient in totaal € 37.- te worden overgemaakt. Hierbij dient behalve het IBAN-nummer ook vermeld te worden: BIC: INGBNL2A

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

Het boek is door Kees van Houten gepresenteerd op zaterdag 9 november 2013 in De Oude Rechtbank te Eindhoven.

Posted in Uncategorized | No Comments »

« Older Entries |