Archive for November, 2018

|

Limerick

Monday, November 5th, 2018

Limerick

Op zondag 2 december zal Kees van Houten een ludieke voordracht houden over ‘de limerick in de kerkmuziek’.

Deze voordracht is georganiseerd in het kader van het 75-jarig bestaan van Cantasona, het kerkkoor van de voormalige H.Hartkerk in Boxtel.

De voordracht is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in Museum Boxtel (MUBO), Baroniestraat 18 in Boxtel. Aanvang ’s morgens om 11.15 uur.

Het is tevens de laatste dag dat men daar de expositie over de geschiedenis van Cantasona kan bezoeken.

De toegangsprijs voor de voordracht bedraagt € 5,-.

Het verdient aanbeveling te reserveren bij info@muboboxtel.nl of bij k.vanhouten@home.nl.

Posted in Uncategorized | Comments Off

|